Smaller Default Larger

IDEA I ZAŁOŻENIA PRACY SYSTEMEM KRABAT

 

    Pomysłodawcą i założycielem firmy Krabat - producenta innowacyjnego sprzętu tworzącego system kompleksowej rehabilitacji dzieci - jest Norweg Tom-Arne Solhaug, tata chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chęć i potrzeba stworzenia dziecku jak najlepszych warunków do rozwoju, uwzględniających wszystkie aspekty życia od psychologicznych i społecznych po rehabilitacyjne, spowodowały, że grupa profesjonalistów (konstruktorów, fizjoterapeutów i designerów) stworzyła zespół urządzeń, dzięki któremu dzieci z dysfunkcjami nabierają sprawności i samodzielności. 

      Założeniem rehabilitacji systemem Krabat jest kilku- a nawet kilkunastoletnia praca, dobrana odpowiednio do stanu i możliwości pacjenta. Program rehabilitacyjny Krabat można traktować jako uzupełnienie innych terapii lub samodzielną metodę rehabilitacyjną. Krabat to system urządzeń, na który składa się: Krabat Pilot, Krabat Sheriff, Krabat Jockey, Krabat Pirat.
    Kolejność urządzeń systemu podana jest nieprzypadkowo. Związane jest to z rozwojem dziecka i jego możliwościami osiągania kolejnych etapów. Nieprawidłowości w rozwoju ruchowym niepełnosprawnych dzieci mogą nasilać się wraz z wiekiem, dając  zaczyn powstawaniu kolejnych dysfunkcji. Istnieje więc potrzeba jak najwcześniejszego podejmowania działań usprawniających, które zlikwidują lub zmniejszą nieprawidłowe objawy.

    Krabat Pilot czworakowanie pełzak dla niepełnosprawnych Na pierwszym miejscu pojawia się zatem Krabat Pilot – parapodium poziome. Urządzenie do czynnej rehabilitacji dzieci poprzez aktywne przyjmowanie pozycji czworaczej (leżanka z amortyzatorami w obszarze miednicy) i naprzemienną pracą kończyn (taśma rehabilitacyjna). Krabat Pilot pomaga w przygotowaniu do pionizacji niemowlęta i dzieci od około 9 m-ca do około 4-5 roku życia.

     wózek aktywny dla niepełnosprawnego dziecka Krabat SheriffNastępnym urządzeniem systemu jest mobilne siodło rehabilitacyjne Krabat Sheriff, które służy do wstępnej pionizacji pacjenta i jednoczesnego prowadzenia ćwiczeń usprawniających kończyny górne, już od około 2 roku życia. Sheriff pomaga również dziecku w  przemieszczaniu się. Siedzisko siodłowe, zastosowane w tym urządzeniu, wywiera niebagatelny wpływ na prawidłową sylwetkę dziecka, opierając swoje oddziaływanie na idei hipoterapii.
    Kolejnym elementem systemu Krabat jest wielofunkcyjne siodło rehabilitacyjne – Krabat Jockey. Urządzenie to, podobnie jak Sheriff, dzięki konstrukcji siedziska siodłowego uczy utrzymywania prawidłowej postawy ciała (wymusza aktywny wyprost kręgosłupa oraz prawidłowe ułożenie miednicy i bioder). Ponadto, poprzez zastosowanie mechanizmu regulacji kąta nachylenia siodła, Krabat Jockey stymuluje dziecko do krzesło rehabilitacyjne dla dzieci Krabat Jockeykontrolowania swojej sylwetki w sposób zrównoważony. Umożliwia to symetryczny rozwój postawy i redukuje ryzyko skrzywienia. Pozycja ciała w Jockeyu pozwala dziecku na samodzielne działanie i prowadzenie ćwiczeń przeniesionych z hipoterapii. Dodatkowe ustawienia urządzenia dają możliwość prowadzenia zajęć pionizacyjnych, nauki wstawania i wspomagania aktywnego bocznego przenoszenia ciężaru ciała. 

    Krabat Pirat – „pływak”, z którego możemy korzystać już od około 2 roku życia,   może być traktowany jako niezależna metoda rehabilitacji lub uzupełnienie wszystkich powyższych elementów systemu. Wykorzystywanie go i przeplatanie razem z resztą urządzeń, stanowi kompleksową i wielowymiarową pionizacja pionizator chodzik dla dzieci niepełnosprawnych Krabat Piratterapię systemem Krabat. Pirat jest  multifunkcyjnym i innowacyjnym urządzeniem medycznym, służącym do prowadzenia rehabilitacji, pionizacji, chodzenia, pływania i aktywizacji w wodzie. Korzyści wynikające z prowadzenia zajęć w środowisku wodnym mają ogromny wpływ na przebieg usprawniania pacjenta.

   rehabilitacja i usprawnianie dzieci z dysfunkcjami

    Urządzenia systemu Krabat wzajemnie uzupełniają i wzbogacają swoje oddziaływanie rehabilitacyjne, jednakże mogą być użytkowane niezależnie od siebie. Nieograniczone możliwości konfiguracji ćwiczeń, dzięki różnym ustawieniom sprzętu, pozwalają na prowadzenie zindywidualizowanego, bogatego i ciekawego procesu usprawniania.

  Usprawnianie przy pomocy urządzeń Krabat dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko ulega dynamicznej aktywizacji. Pomoc przy wykonywaniu ruchu przez dziecko powinna zapewniać maksymalny i aktywny jego udział. Jednocześnie nie może wywoływać nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. 

Bardzo ważne jest rozpoczęcie rehabilitacji jak najwcześniej. System ten został tak zaprojektowany, żeby dziecko w miarę osiągania coraz wyższych pozycji (przechodząc od leżenia i siadu do czworakowania, stania i chodzenia) miało możliwość osiągnąć wszystkie poziomy. Zaczynając od ok. 9 miesiąca i przechodząc do następnych etapów życia, dajemy pacjentowi możliwość stopniowej pionizacji i osiągania samodzielności.

   Niezwykle ważną cechą, zwłaszcza na tle innych sprzętów rehabilitacyjnych dostępnych na rynku jest to, że w sprzętach Krabat został ukryty ogrom funkcji i możliwości rehabilitacyjnych niedostrzeganych przez dzieci. Dzięki designowi i konstrukcji urządzeń Krabat pacjenci czują się komfortowo i bezpiecznie. Rehabilitacja może więc trwać wiele godzin, pozwalając na silne utrwalanie efektów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych.

   Warto zaznaczyć, że kluczowym etapem rozwoju dziecka jest kilka pierwszych lat życia. Dlatego też wdrożenie kompleksowego usprawniania jest w tym przypadku sprawą nadrzędną. Pamiętajmy również, że każde dziecko rozwija się w swoim rytmie. Wszystkie stosowane przez nas oddziaływania powinny być dobrane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

dzieci niepełnosprawne z mpd i dystrofią W sprzętach ukryto jeden z ważniejszych aspektów rehabilitacji, a mianowicie aspekt psychologiczny. Niska samoocena, brak samodzielności, brak poczucia własnej wartości, bezradność, ograniczona komunikacja i interakcja z otoczeniem to częste problemy z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. System rehabilitacyjny Krabat został skonstruowany tak, aby dziecko - osoba z niepełnosprawnością - poprzez wczesne usamodzielnianie mogło poczuć motywację i chęć do pokonywania codziennych trudności. Ponadto, aby wzmacniał poczucie własnej wartości u dziecka, ułatwiał kontakt z otoczeniem, dawał poczucie niezależności i sprawstwa. Praca z systemem Krabat jest ukierunkowana w taki sposób, aby dziecko z niepełnosprawnością czuło się dumne. Mówi o tym też przewodnie hasło firmy Krabat „Pride of beeing different” - „dumni z bycia innymi”.

   Przeniesienie szerokiej i specjalistycznej formy rehabilitacji, jaką jest system Krabat, do codziennego stosowania w warunkach domowych, owocuje nieustannym wzmacnianiem oddziaływania terapeutycznego. Dzięki innowacyjnej technologii, prostocie obsługi i niebywałemu designowi, pacjenci otrzymują sprzęt dotychczas niespotykany. Ruch, nawet ten najmniejszy, jakim dziecko z zaburzeniami motorycznymi może dysponować, dzięki sprzętowi Krabat jest podstawowym narzędziem poznania otaczającego świata.

mgr fizjoterapii Małgorzata Chrzan

©BG BHU

 

#KrabatSystem #rehabilitacjadzieci #dzieciniepełnosprawne